...

تعویض و بالانس انواع لاستیک سواری و اسپورت

امروزه پیشرفت تکنولوژی بر روی همه چیز تاثیر گذاشته است و صنعت لاستیک نیز از این پیشرفت بهره برده است . ما نیز از این تکنولوژی ها در فروشگاهمان استفاده کردیم و برای تعویض لاستیک ها بدون ایجاد هیچ مشکلی و در کمترین تایم ممکن از دستگاهی تحت عنوان لاستیک درار استفاده میکنیم . برند دستگاهی که از آن استفاده میکنیم کورکی (Corchi) محصول کشور ایتالیا است . و برای بالانس لاستیک ها بدون ایجاد هیچ مشکلی و در کمترین تایم ممکن از دستگاهی تحت عنوان دستگاه بالانس استفاده میکنیم . برند دستگاهی که از آن استفاده میکنیم کورکی (Corchi) محصول کشور ایتالیا است . بالانس بیشتر اوقات در 4 چرخ ماشین استفاده میشود و برای یکسان کردن وزن 4 چرخ استفاده مشود و از حرکت های اضافی فرمون جلوگیری میکند .